Bosch Car Service Accugarantie elektrische en hybride auto's

Accugarantie elektrische en hybride auto's

Bosch Car Service Paul's Garage biedt rijders van een elektrische of hybride auto extra zekerheid met de Accugarantie voor de aandrijfaccu. Het accupakket levert de energie voor de aandrijving van uw elektrische auto en is verreweg het kostbaarste onderdeel. Wel zo prettig dus dat u bij een defect aan de accu en/of een ernstige terugloop van zijn prestaties verzekerd bent van reparatie of vervanging. Dat is nog eens zorgeloos elektrisch rijden, ook met een gebruikte elektrische auto!  

Aanvulling op Bosch Car Service Excellent Garantie

U kunt de Accugarantie op uw elektrische of hybride auto afsluiten als aanvulling op de Bosch Car Service Excellent Garantie. Met dat pakket is vrijwel elk defect aan een mechanisch of elektronisch onderdeel van uw auto gedekt. Hiervoor werken wij samen met Autotrust. De Excellent Garantie gaat verder waar uw fabrieksgarantie ophoudt. Met de aanvullende Accugarantie speelt u helemaal op safe.

Wij bieden de Excellent Garantie met Accugarantie voor auto's tot 8 jaar oud of 150.000 km. Treedt er binnen de garantieperiode een storing op aan het accupakket, of lopen de prestaties ervan terug tot onder een acceptabel niveau, dan zorgen wij voor reparatie of vervanging. Een geruststellende gedachte.

Accugarantie voor elektrische en hybride auto's

Waar heeft u recht op?

Uiteraard gelden er ook spelregels voor de Accugarantie. Voorwaarde is dat u uw auto bij ons laat onderhouden, volgens de service-intervallen die de fabrikant voorschrijft. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet er sprake zijn van 'falen' of 'ernstige degeneratie' van het aandrijf-accupakket. Falen wil zeggen: het accupakket kan niet meer worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Bij degeneratie van de aandrijfaccu lopen zijn prestaties terug. We spreken van ernstige degeneratie als de aandrijfaccucapaciteit (State of Health) 69 % of lager is. Dit moet door ons worden vastgesteld, met een door Autotrust geautoriseerde meetmethode. Voldoet uw auto aan de gestelde voorwaarden, dan repareren of vervangen wij de aandrijfaccu, waarna de capaciteit minimaal 80 % moet zijn. De maximumuitkering per garantieclaim is € 10.000,- incl. btw.

Disclaimer

Autotrust verplicht zich om elk defect in de kortst mogelijke tijd door ons te laten verhelpen, voor zover dit niet tot extra (reparatie)kosten leidt. Reparatie of vervanging van de aandrijfaccu kan soms langer duren dan bij een vergelijkbare mechanische schade, door een leverings- en/of capaciteitsbeperking. Schade door wachttijd en eventuele serieschades zijn uitgesloten van deze garantie.

Team bosch car service

Uw auto is bij Bosch Car Service in goede handen